Kontakt

SANMED Sp. z o.o.
ul. Gdańska 2  l. 58/59
01-633 Warszawa
tel. 22 833 37 90
fax 22 832 23 21
sanmed@sanmed.waw.pl

O firmie

Biuro Projektów Sanmed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała na bazie istniejącej od 1990 roku Pracowni Projektowej Sanmed, a następnie spółki cywilnej o tej samej nazwie. Wiedza i doświadczenie wyspecjalizowanych kadr inżynierskich o stażu projektowym w wielu przypadkach ponad 20-letnich pozwoliła na zorganizowanie prężnego przedsiębiorstwa działającego w branży projektowania budowlanego

W chwili obecnej firma rozrosła się tworząc przedsiębiorstwo zatrudniające ponad 20 osób i specjalizujące się w projektowaniu instalacji elektroenergetycznych, sanitarnych, wodnych, kanalizacji deszczowej, gazowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, teletechnicznych i przeciwpożarowych. W zakres naszych usług wchodzą także specjalistyczne projekty instalacji technologicznych oraz technologii żywienia. Zajmujemy się również pełnieniem nadzorów autorskich i inwestorskich. (Czytaj więcej...)

Na przestrzeni ponad 20 lat wykonaliśmy dokumentacje dla ponad 400 obiektów o różnym przeznaczeniu: budynki biurowe, budynki i osiedla mieszkaniowe, obiekty szpitalne, użyteczności publicznej, obiekty sportowe, obiekty handlowo-usługowe, obiekty przemysłowe.
W połowie 2015 roku właścicielami firmy zostali Maciej i Michał Janiszewscy. Od 1 października funkcję prezesa Biura Projektów SANMED Sp. z o.o. pełni Pani dr inż. Anna Sarama.

Współpracujemy z czołowymi inwestorami i biurami architektonicznymi działającymi na rynku polskim. (Czytaj więcej...)

Naszym szczególnym klientem jest McDonald’s Polska, na którego bezpośrednie zlecenie wykonaliśmy projekty instalacji dla prawie 270 restauracji.

Pracownia Projektowa SANMED Marek Janiszewski, która była zaczątkiem prywatnego przedsiębiorstwa projektowego powstała w 1990 roku działając na zasadach działalności gospodarczej. W tej formie, teraz w minimalnym zakresie, działa do dnia dzisiejszego.

Początkowo działalność firmy polegała na opracowywaniu dokumentacji technicznej głównie własnymi siłami jej właściciela – Marka Janiszewskiego. Już rok później, po zdobyciu poważniejszych zamówień, stworzona została  pracownia  projektowa zatrudniająca wykwalifikowanych projektantów. Trzon tej kadry stanowili doświadczeni inżynierowie współpracujący ze sobą od wielu lat w różnych przedsięwzięciach projektowych. Dorobek inżynierski i doświadczenie zdobyte podczas  długoletniej praktyki projektowej pozwoliło na stworzenie wysoko wyspecjalizowanego zespołu.

W roku 1998 stworzona została spółka cywilna pod nazwą Biuro Projektów SANMED s.c. Marek Janiszewski i s-ka jako firma rodzinna, w której wspólnikami byli Maria, Maciej, Michał i Marek Janiszewscy. Od tego czasu istniały dwa równolegle przedsiębiorstwa. W 2012 roku wspólnicy postanowili przekształcić spółkę cywilną w spółkę prawa handlowego – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Cały proces przekształcenia zakończył się w listopadzie 2012 roku. Wspólnikami obecnie są Marek i Maria Janiszewscy, którzy również wchodzą w skład Zarządu spółki. Od dnia 2 września 2013 roku skład Zarządu został rozszerzony o Sebastiana Górskiego, który pełni funkcję wiceprezesa zarządu.

Najważniejsze daty w działalności firmy

  • 22 października 1990 r  -  rozpoczęcie działalności firmy Pracownia Projektowa SANMED Marek Janiszewski
  • Luty 1992 r – wygranie konkursu na współprojektowanie obiektów fast food dla sieci restauracji McDonald’s - współpraca trwa do dzisiaj, czyli ponad 20 lat
  • Marzec 1992 r. – rozpoczęcie ścisłej współpracy z zespołem architektów Bulanda, Mucha Architekci - współpraca trwa do dzisiaj i w czasie tej współpracy zrealizowaliśmy wspólnie kilkadziesiąt projektów w tym laureatów nagród państwowych
  • 15 września 1998 r. – zawarcie umowy spółki cywilnej Biuro Projektów SANMED s.c. Marek Janiszewski i s-ka z wpisem do ewidencji dnia 2.10.1998 r.
  • Czerwiec 1998 r. – rozpoczęcie ścisłej współpracy z zespołem architektów Britt Plan  - współpraca trwa do dzisiaj i w czasie tej współpracy zrealizowaliśmy wspólnie kilkanaście dużych projektów
  • Maj 2004 r. – nawiązanie ścisłej współpracy z krakowskim biurem architektonicznym DDJM - współpraca trwa do dzisiaj i w czasie tej współpracy zrealizowaliśmy wspólnie kilka dużych projektów obiektów biurowych i mieszkaniowych
  • Luty 2010 r. – nawiązanie ścisłej współpracy z warszawskim biurem projektowym JUVENES PROJEKT  - współpraca trwa do dzisiaj i w czasie tej współpracy realizujemy wspólnie kilka dużych projektów obiektów biurowych.
  • 21 listopada 2012 r – przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością